Kontakt

ŽUPA Sv. Stjepana mč.
Kompolje 84
53220 OTOČAC

Fra Juro Marčinković
Kompolje 84
53220 OTOČAC
Telefon fiksni: 053/667 244
Mobitel: 099 8233 69 19
E-adresa: oruj_1@yahoo.de

Telefonski brojevi ustanova i župa Gospićko-senjske biskupije

Ustanove:

 • BISKUPSKI ORDINARIJAT – Senjskih žrtava 36 – tel. 053/746-400, faks 746-402
 • GENERALNI VIKAR – tel./faks 053/771-261 (Otočac); mob. 091.5374025
 • KANCELAR - tel. 053/746-404; mob. 098.9002903
 • TAJNIK - tel. 053/746-403
 • EKONOM - tel. 053/746-406; mob. 098.520281
 • KATEHETSKI URED - tel. 053/746-407
 • CARITAS - tel. 053/575-241; mob. 098.245-341
 • SAKRALNA BAŠTINA SENJ – tel./faks 053/882-109
 • DOM "S. BADURINA" - tel. 047/531752
 • SVEĆENIČKI DOM RIJEKA - tel. 051/207-888
 • BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE (rektor - Rijeka) - tel. 051/207-835, 227-730

Župe:

 • http://www.gospicko-senjska-biskupija.hr/adrese-zupa.html?start=20
 • ALEKSINICA – župnik u Klancu
 • BAŠKE OŠTARIJE – župa Pohođenja BDM – župnik u Ordinarijatu tel. 098.9002903
 • BILAJ – župa Sv. Jakova, Bilaj, 53000 Gospić, tel. 053/688-054
 • BORIČEVAC – župa Rođenja BDM – župnik u Gračacu
 • BRINJE - župa Uznesenja BDM, M. Mesića 48, 53260 Brinje, tel. 053/700-242
 • BRLOG – župa Pohoda BDM, župnik u Kompolju – tel. 095.9031474
 • BRUŠANE – župa Sv. Martina, župnik vlč. Nikola Turkalj, u Ordinarijatu u Gospiću
 • BUNIĆ – župa Rođenja BDM – župnik u Korenici
 • BUŽIM – župa Sv. Terezije Avilske, župnik u Ordinarijatu
 • CEROVNIK – župa Uzašašća Isusova, župnik u Oštarijama Og.
 • CESARICA – župa Sv. Jelene, župnik u Karlobagu
 • CETINGRAD – župa Uznesenja BDM, Cetingrad 39, 47222 Cetingrad, tel. 047/781-320; 047/781-017
 • CVITOVIĆ – župa Sv. Nikole, Cvitović 3, 47240 Slunj, tel. 047/777-977;
 • ČANAK – župa BDM od Krunice, župnik u Sincu
 • DABAR – župa Sv. Mihovila, župnik u Otočcu
 • DONJE PAZARIŠTE - župa Sv. Jakova, župnik u Klancu
 • DONJI KOSINJ – župa Sv. Ivana Krstitelja, župnik u G. Kosinju
 • DONJI LAPAC – župa Sv. Ivana Pavla II., tel. ???, 098.9644301
 • DREŽNIK GRAD – župa Sv. Ante Pad., 47246 Drežnik Grad, tel. 047/782-377, 098.258116
 • GENERALSKI STOL – župa Sv. Antuna Pad., 47262 Generalski Stol, tel. 047/861-302
 • GORNJI KOSINJ – župa Sv. Antuna Pad., 53203 Kosinj, tel. 053/671-016
 • GOSPIĆ – župa Navještenja BDM, Kaniška 1, 53000 Gospić, tel. 053/753-332
 • GRAČAC – župa Sv. Jurja mučenika, Kr. Tomislava bb, 23440 Gračac, tel. 023/773-090
 • JABLANAC – župa Sv. Josipa, 53287 Jablanac, tel. ????
 • JEZERANE – župa Sv. Jurja Muč., župnik u Križpolju
 • JOSIPDOL – župa Sv. Josipa, Karlovačka 49, 47303 Josipdol, tel. 047/581-118
 • KALUĐEROVAC – župa Sv. Nikole biskupa, župnik u Perušiću
 • KARLOBAG – župa Sv. Karla Bor., Frankopanska 1, 53287 Karlobag, tel. 053/694-039
 • KLANAC – župa Uznesenja BDM, Klanac 17, 53212 Klanac-Pazarište
 • KOMPOLJE – župa Sv. Stjepana Mučenika, Kompolje 84, Otočac, tel. 095.9031474
 • KORENICA – župa Sv. Jurja, Pere Šnjarića 21; 53430 Korenica; tel. 053/776-020; 098.352-333
 • KRASNO POLJE – župa Sv. Antuna Pad., 53274 Krasno Polje
 • KRIŽPOLJE - župa sv. Križa, 53261 Križpolje, tel. 053/791-020
 • KRIVI PUT – župa BDM Snježne, župnik u Senju
 • KUTEREVO – župa BDM Karmelske, Kuterevo 45, 53225 Švica, tel. 091.5802174
 • LEŠĆE na Dobri - župa Sv. Jurja Muč., 47262 Gen. Stol, tel. 047/861-200
 • LETINAC – župa Sv. Antuna Pad., župnik u Brinju
 • LIČKI NOVI – župa Sv. Antuna Pad., župnik u Bilaju
 • LIČKI OSIK – župa Sv. Josipa, L. Osik 66, 53201 Lički Osik, tel. 053/689-180
 • LIČKI RIBNIK – župa Sv. Petra i Pavla, župnik u Bilaju
 • LIČKO LEŠĆE – župa BDM od Krunice, 53224 Ličko Lešće, tel. 053/787-318
 • LIPA – župa Sv. Nikole b., Lipa 1, 47261 Zvečaj, tel. 047/866-160
 • LIPICE – župa Sv. Ivana Krst., župnik u Križpolju
 • LOVINAC –župa Sv. Mihovila, župnik u Gračacu
 • LUKOVO – župa Sv. Luke Ev., župnik u Jurjevu
 • LUKOVO ŠUGARJE – župa Sv. Luke Ev., župnik u Karlobagu
 • MODRUŠ – župa Presv. Trojstva, župnik u Zagorju Ogulinskom
 • MREŽNIČKI BREST – župa Sv. Mihovila, župnik u Gen. Stolu
 • OGULIN – župa Sv. Križa, Gajeva 2, 47300 Ogulin, tel. 047/522-323
 • OŠTARIJE – župa Uznesenja BDM, 47302 Oštarije, tel. 047/584-070
 • OTOČAC – župa Presv. Trojstva, Trg F. Tuđmana 14, 53220 Otočac, tel. 053/771-261
 • PALANKA – župa Rođenja BDM, župnik u Gračacu
 • PERUŠIĆ – župa Uzvišenja sv. Križa, Kaniža 37, 53202 Perušić, tel. 053/679-102
 • PLAŠKI – župa Sv. Ane, Kosanovića 2, 47304 Plaški, tel. 047/573-352
 • PODLAPAČA – župa Sv. Jurja mč., župnik u Udbini
 • PRIZNA – župa Sv. Ivana Krst., župnik u Jablancu
 • PROZOR – župa Uzvišenja sv. Križa, župnik u Ličkom Lešću
 • RAKOVICA – župa Sv. Jelene, 47245 Rakovica; tel. 047/784-072
 • RAMLJANI – župa Sv. Mihovila Arh., župnik u Sincu
 • RIČICE – župa Sv. Marije Magdalene, župnik u Gračacu
 • RUDOPOLJE – župa Sv. Petra i Pavla, župnik u Gračacu
 • SABORSKO- župa Sv. Ivana Nepomuka, župnik u Plaškom
 • SENJ – župa Uznesenja BDM, Ogrizovićeva 4, 53270 Senj, tel. 053/881-043
 • SENJSKA DRAGA – župa Sv. Križa, župnik u Senju
 • SINAC – župa Sv. Ilije proroka, 53224 Ličko Lešće, tel. 053/787-816
 • SLUNJ – župa Presv. Trojstva, Trg Zrinskih Frankopana 18; tel. 047/777-072; faks 047/777-018
 • SMILJAN – župa BDM Karmelske, župnik u Ordinarijatu
 • STAJNICA – župa Sv. Nikole b., župnik u Križpolju
 • STARIGRAD – župa Sv. Jakova ap., župnik u Jablancu
 • SVETI JURAJ – župa Sv. Jurja, 53284 Sveti Juraj, tel. 053/883-052
 • SVETI ROK – župa Sv. Roka, župnik u Gračacu
 • ŠIROKA KULA – župa Sv. Mateja ap., župnik u Ličkom Osiku
 • ŠVICA – župa Sv. Ivana Krst., 53225 Švica, tel. 053/777-134
 • TOUNJ – župa Sv. Ivana Krstitelja, 47264 Tounj, tel. 047/563-168
 • TRNOVAC – župa Sv. Nikole b., župnik u Ordinarijatu
 • TROŠMARIJA – župa BDM, župnik u Lešću na Dobri
 • TRŽIĆ-KAMENICA - župa Sv. Mihovila, župnik u Tounju
 • UDBINA – župa Sv. Nikole b., Krbavska 3, 23434 Udbina, tel. 053/778-007
 • VRATNIK – župa Sv. Mihovila, župnik u Kompolju
 • ZAGORJE OGULINSKO - župa Sv. Jurja Muč., 47307 Zagorje Ogulinsko, tel. 047/587-203
 • ZAVALJE – župa Sv. Franje, Zavalje, Bihać, BiH, župnik u Lapcu, tel. 098.9644301
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>