Doktorandica iz Gacke na Filozofskom fakultetu u Rijeci obranila rad o katoličkom vjeronauku

Pred izabranim Povjerenstvom za obranu doktorskog rada, u kojem su bili izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus i prof. dr. sc. Vesna Kovač (s Filozofskog fakulteta u Rijeci) ter prof. dr. sc. Neven Hrvatić (s Filozofskog fakulteta u Zagrebu), na Filozofskom fakultetu u Rijeci 19. prosinca 2018. doktorandica Ksenija Rukavina Kovačević obranila je svoj doktorski rad s naslovom "Vrijednosno-pedagoški identitet i perspektive razvoja konfesionalnoga religijskog odgoja i obrazovanja (katoličkog vjeronauka) u javnoj školi u Republici Hrvatskoj", koji je izrađen pod mentorstvom dr. sc. Branka Rafajca, prof. emeritusa.

Doktorski rad doktorandice Ksenije Rukavina Kovačević sastoji se od prikaza teorijskog okvira i empirijskog istraživanja koji se dijele u pet poglavlja (Religijski odgoj i obrazovanje u javnoj školi; Katolički vjeronauk u javnoj školi u Republici Hrvatskoj; Metodologija i rezultati empirijskog istraživanja; Rezultati i rasprava; Zaključci). Rad ima Sažetak, Summary, Literaturu i Priloge. U radu se polazi od pretpostavke o potrebi za jasnijim određenjem vrijednostno-pedagoškog identiteta katoličkog vjeronauka u javnoj školi u Republici Hrvatskoj, njegovih temeljnih dimenzija opravdanosti u školskom sustavu Republike Hrvatske (školsko-pedagoške, teološko-eklezijalne, povijestne, društveno-kulturne i vrijednostne) u kontekstu suvrjemenih odgojno-obrazovnih potreba i izazova, kao i projekcija njegovog razvojnog puta u budućnosti. Navedena predpostavka utemeljena je na nalazima da na razini religijskopedagoške teorije, napose pastoralnokatehetske i školsko-vjeronaučne prakse u Republici Hrvatskoj već godinama traje stručna rasprava o vrijednostno-pedagoškom identitetu katoličkog vjeronauka u odnosu na liturgijskosakramentalni identitet župne kateheze.

Doktorandica je ovim istraživanjem, na temelju mišljenja i stavova najrelevantnijih stručnjaka i praktičara za katolički vjeronauk i župnu katehezu u Republici Hrvatskoj, imala kao cilj preciziranje vrijednostno-pedagoškog identiteta katoličkog vjeronauka u javnoj školi u kontekstu njegove disciplinarnosti i konfesionalnosti ter predviđanje perspektive njegova razvoja u javnoj školi u budućnosti. Predmet istraživanja razmatra se u kontekstu nekoliko istraživačkih pod/područja: 1. školsko-pedagoškog, 2. teološko-eklezijalnog i 3. društvenokulturno-vrijednostnog.

U okviru doktorskog rada provedeno je kvantitativno-kvalitativno istraživanje primjenom klasične delfi metode, u kojem je sudjelovao znatan broj najrelevantnijih stručnjaka i praktičara za katolički vjeronauk u RH. Među njima je i naš Kompoljčanin mons. 'Domaći, prof. dr. Milan Šimunović, koji je bio Kseniji Rukavina i profesor vjeronauka u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji te na Teologiji u Rijeci – Područnom studiju KBF-a u Zagrebu. S njime je doktorandica tijesno surađivala u svim projektima jer je dr. Šimunović bio jedan od glavnih usustavitelja konfesionalnog modela katoličkog vjeronauka u školi početkom 90-ih. On je, na obrani doktorske radnje, u ime publike iz crkvenih redova intervenirao s osvrtom i pitanjem.

Valja istaknuti kako iz rada dr. Ksenije proizlazi nužnost sustavnije komplementarnosti školskog vjeronauka i župne kateheze ter promišljanje o sve sustavnijem pozicioniranju katoličkog vjeronauka u cjelini odgojno-obrazovnog sustava. Pritom svi trebaju voditi računa o činjenici da je katolički vjeronauk potreba javne škole a ne samo Crkve ter o njegovoj važnosti u odgojno-vrijednostnoj ulozi škole. Očito je da će rad dr. Rukavina Kovačević predstavljati značajan doprinos u što objektivnijem vrjednovanju konfesionalnog religijskog odgoja i obrazovanja u javnoj školi.

Ksenija Rukavina Kovačević – korijenom iz župe Brlog u Gackoj dolini - rođena je 13. veljače 1973. u Rijeci. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Rijeci. Godine 1997. diplomirala je razrednu nastavu na (tadašnjem) Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekla zvanje učiteljice razredne nastave, a godine 2002. na Teološko-katehetskom institutu pri Teologiji u Rijeci stekla je zvanje profesorice katoličkog vjeronauka i diplomiranog kateheta, nakon čega je predavala u nekoliko škola.
Od 2001. godine u Riječkoj nadbiskupiji obnaša službu tajnice riječkoga nadbiskupa mons. dr. sc. Ivana Devčića. Uz navedenu službu, 2009. godine dodijeljena joj je služba predstojnice Katehetskog ureda za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i vjeronauk u osnovnim i srednjim školama na području Riječke nadbiskupije. Time je postala prva laikinja u Katoličkog crkvi u Hrvatskoj kojoj je povjerena ta crkvena služba. Uz navedene dvije službe, od 2017. godine obnaša i službu predstojnice Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije. U akademskoj godini 2013./2014. upisala je sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Godine 2008. imenovana je mentoricom metodike nastave katoličkog vjeronauka za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta Područnog studija Teologije u Rijeci, a 2011. promovirana je u više zvanje profesora mentora u nastavi katoličkog vjeronauka. Po preuzimanju službe predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije, 2010. godine u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje pokrenula je otvaranje prvog metodičkog centra u Rijeci za provođenje stručnih ispita vjeroučitelja pripravnika u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.
Aktivna je članica najviših crkvenih tijela u Republici Hrvatskoj: od 2009. do 2018. Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije; od 2013. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za laike i od 2017. Nacionalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katoličke škole u RH. Inicijatorica je i koordinatorica trogodišnjeg projekta vjeroučitelja Riječke nadbiskupije „Doprinos katoličkog vjeronauka u školi promociji Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. Upoznavanje kulturno-povijesne i sakralne baštine Riječke nadbiskupije“.
Do sada je objavila jednu knjigu i desetak znanstvenih radova te je sudjelovala na više znanstvenih simpozija i konferencija te stručnih skupova.

Petak, 21. Prosinac 2018.

Doktorandica iz Gacke na Filozofskom fakultetu u Rijeci obranila rad o katoličkom vjeronauku
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>