Propovijed biskupa Jezerinca na Stipanji u Kompolju

Draga braćo svećenici, dragi župljani, braćo i sestre!

Cilj koji opravdava obilježavanje godišnjica svećeničkog ređenja prije svega je jedna velikodušna i radosna zahvalnost Bogu, od kojega dolazi svako dobro, ali i ljudima koji su bili sudionici u rastu, dozrijevanju i ostvarenju svećeničkog života i poslanja svakoga svećenika, a danas posebno našega svečara don Anđelka Kaćunka. Svi mi svećenici imamo jedno sigurno iskustvo koje nam je dragocjeno u našem svećeništvu - iskustvo prisutnosti naših roditelja, prijatelja i rodbine u našem svećeničkom životu i radu. Sigurno je da iza svećeničkog zvanja don Anđelka Kaćunka, stoje Ante i Kata, roditelji koji su ga ne samo u vjeri odgajali, nego su ga svojim vjerničkim životom podržavali i veselili se njegovom putu prema oltaru. Dobri Bog neka im bude nagrada za sve što su za njega učinili! Uvjeren sam da ga oni s neba gledaju i mole da ostane i dalje na visini kao dobar i svet svećenik, na ponos svome rodu i Crkvi u Hrvata.

Don Kaćunko je rođen 31. srpnja 1954., tri dana prije blagdana Gospe od Anđela (odatle i ime Anđelko). Rođen je u brojnoj obitelji (najstariji je od devetero braće i sestara), u dičnoj Poljičkoj Republici, u Docu Donjem. Nakon završene osnovne škole upisuje se u sjemenišnu klasičnu gimnaziju u Splitu, a nakon završetka gimnazije studira na Teološkom fakultetu u Splitu, gdje je 24. lipnja 1979. zaređen za svećenika. Prvu svetu Misu slavi 15. srpnja te godine. Ujesen 1980. upisuje studij klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1989. i studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Usporedno sa studijem angažiran je kao voditelj katoličke zajednice mladih "MI" u Hrvatskom Leskovcu u blizini Zagreba. Službu pastoralnog suradnika vrši u župi Stupnik-Lučko, nakon čega preuzima dužnost kancelara u Vojnom ordinarijatu te policijskog kapelana u Policijskoj Upravi Zagrebačkoj. Nakon završenog poslanja u Vojnom ordinarijatu, stavlja se na raspolaganje Gospićko-senjskoj biskupiji, gdje je imenovan duhovnim pomoćnikom u katedralnoj župi u Gospiću, zatim pomoćnikom u Otočcu te upraviteljem župa Kompolje, Brlog i Vratnik. Ovdje je nezaobilazno spomenuti i književni opus don Anđelka Kaćunka - on je opsežan, aktualan i vrlo čitak. Napisao je desetak knjiga, a nastavlja pisati i dalje. Sve je to bilo potrebno spomenuti kako bismo vidjeli što je sve don Anđelko učinio tijekom 40 godina svoga svećeništva na dobro povjerenih mu duša.

Za još bolje razumijevanja našeg jubilarca don Anđelka, spomenut ću i njegovo mladomisničko geslo, koje je odabrao kao pokazatelj svoje svećeničke budućnosti i rada, a glasi: "A što bih jedino potomcima htio namrijeti u baštinu, bila bi VEDRINA - KRISTalna kocka vedrine!" (Tin Ujević). Dakle, za svoje mladomisničko geslo, inače neuobičajeno, velečasni Kaćunko odabire ne biblijske nego pjesničke riječi našega poetskog i književnog virtuoza Tina Ujevića. U odabranim Ujevićevim stihovima svojeg gesla don Anđelko prepoznaje izvor radosti, koja dolazi od Krista. Tu je misao naglasio istaknuvši prvih pet slova u riječi "kristalna" velikim slovima - KRISTalna (kocka VEDRINE). Bog, Isus Krist, dakle, izvor je radosti. Upravo u tom duhu treba promatrati svećenički rad don Anđelka pa i njegovo književno stvaralaštvo. On je sav i posve usredotočen na Isusa Krista.

Braćo i sestre! U Katekizmu Katoličke Crkve o svećeništvu čitamo ovu rečenicu: "Svećeništvo je ljubav Isusova srca" (br 1589). A papa Benedikt XVI. je povodom otvorenja Svećeničke godine kazao ovu misao: "Kako se ne sjetiti s ganućem da izravno iz ovoga Srca proistječe dar svećeničkog služenja." A ja danas dodajem: Kako uopće mi svećenici možemo zaboraviti da smo posvećeni da bismo služili, ponizno i pouzdano općem svećeništvu vjernih? Svećenik i njegovo poslanje nužno je potrebno Crkvi i svijetu i ono traži punu vjernost Kristu i trajno jedinstvo s njim; traži da neprestano težimo k svetosti kao što je On - Bog svet. "Svećenik svoj život posvećuje Bogu i ljudima. Nitko na svijetu, osim svećenika, redovnika i redovnica, ne posvećuje tako svoj život Bogu i ljudima." Osim, dakle, one sakramentalne stvarnosti, upravo ova isključiva posvećenost Bogu i ljudima, nešto je po čemu se svećenički život i zvanje razlikuje od ostalih zvanja. U tome se sastoji sva ljepota i uzvišenost ovog poziva i zvanja, ali i sva težina i gorčina.

Sam Bog poziva mlade ljude u svoju službu. Hoće li se oni odazvati Božjem pozivu ili neće, to ovisi o njima osobno, ali i o podpori sredine, posebno roditelja, prijatelja i vjernika kao Crkve. Don Anđelko je osjetio, još kao dječak, Božji poziv u sebi. Njegova želja da postane svećenikom bila je tijekom cijele njegove formacije podvrgnuta prosudbi odgojitelja i poglavara, a oni su najmjerodavniji pri donošenju jedne takve odluke. I nisu se prevarili. Svećenik je po naviještanju Evanđelja glasnik Boga velikoga. On ne propovijeda svoju istinu nego Božju. Odličan primjer nam je blaženi kardinal Stepinac koji reče da je "uzvišeno biti duhovni pastir, jer to je poslanje od Velikog pastira, Dobrog pastira, koji je položio život svoj za svoje ovce. Divno je biti izabran i poslan k onima koje će trebati voditi i hraniti evanđeljem i sakramentima. Sretan je narod koji ima duhovnih pastira i koji su slični Dobrom Pastiru, Isusu Kristu" (V. Blekić, "Pred Blaženikovim likom", str. 68).

Braćo i sestre, kolikogod je ovo zvanje lijepo i časno i od Boga povjereno, ono nije bez teškoća, kako to spominje evanđelje. Isus u današnjem evanđelju govori svojim učenicima: "Čuvajte se ljudi jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima" (Mt 10,17). Kad je Sv. Matej pisao ovo evanđelje, Isusove poruke već su bile kruta stvarnost. Službeno židovstvo, prije 70. godine (I. stoljeća) izdaje zakon da svakoga koji priznaje da je Isus Mesija, treba izbaciti ne samo iz sinagoge, nego da snosi i teške posljedice na društveno-ekonomskom području. Apostole su vodili pred Vijeća, bili su suđeni i ubijani kao poslanici i glasnici evanđelja radi "Imena Isusova". Tako, na primjer, čitamo u Djelima apostolskim kako je među prvim mučenicima bio ubijen đakon Stjepan. Zato se i zove Prvomučenik. Apostol Pavao, svjedok toga vremena, napisa: "Samo neka se na svaki način Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se!" (Fil 1,18). Apostol Pavao se ne plaši progonstva, štoviše, prihvaća ga s ljubavlju. Njemu je najvažnije da se Krist proslavi po njemu među ljudima.

Braćo i sestre! Sva ta i slična mučenja Crkva je proživljavala tijekom stoljeća sve do danas, kao i Crkva u Hrvata. Dovoljno je spomenuti slučaj blaženog kardinala Alojzija Stepinca, koji je zbog naviještanja vjere i vjernog služenja Crkvi, posebno u svome narodu, bio osuđen na 16 godina zatvorske tamnice, najprije u Lepoglavi, a onda u zatočeništvu u Krašiću, gdje je i umro mučeničkom smrću 10. veljače 1960. Ovdje bi također trebalo stvarno navesti golemi broj svetih mučenika koji su ubijani kao najopasnije životinje počev već od 1945. godine pa do sloma komunizma u Jugoslaviji i njezinog raspada. Ideologija smrti ne poznaje život, a najmanje prihvaća one koji kažu da i poslije života ima Život. Mogli smo ovih dana putem jedne TV mreže pratiti 'krvopije' našega naroda, Crkve, svećenika, redovnika i istaknutijih vjernika. I nema srama ni pokajanja. Nažalost, svim silama se nastoji opravdati takav postupak i mediji se velikodušno zalažu u tome. Sramota demokracije i kulture XXI. stoljeća!

Apostol Jakov u svojoj Poslanici piše: "Blago čovjeku koji trpi kušnju; prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube"(Jak 1,12). U vrijeme zatočeništva blaženog kardinala u Krašiću osobno sam ga posjetio i više puta sam mu donosio poštu. Dok smo tako razgovarali, u jednom trenutku mi se potužio: "Jako mi je teško. Ja sam zagrebački nadbiskup i ne mogu vršiti moju službu." U jednom je trenutku zastao, a onda nastavio: "Neka je hvala dragom Bogu i na tome." Kardinal je prihvatio mučeništvo iz ljubavi prema Bogu, uvjeren da ono neće biti uzaludno, štoviše, da će donijeti obilati duhovni plod. I to se obistinilo. Mi smo svjedoci toga danas.

Braćo i sestre, vratimo se još malo našem slavljeniku. Iako smo ga poznavali i sve više upoznajemo, možda smo se ipak rijetko pitali tko je zapravo don Anđelko? Mnogi će ga pamtiti po britkim riječima u njegovim člancima, drugi kao dobrog tenisača, treći kao vrsnog propovjednika i svećenika, koji je s ljubavlju prilazio svojim vjernicima. Don Anđelko je prije svega svećenik. Kada je dobri Bog stvarao svijet nije trebao suradnika. Kada je odlučio spasiti čovjeka, onda je poslao Sina svoga Jedinorođenca, koji je svojom mukom, smrću i uskrsnućem otkupio svijet. U vremenu nakon uskrsnuća, Isus treba suradnike i zato On predaje vlast apostolu Petru, i drugim učenicima, koju će vršiti njegovi i njihovi nasljednici u zajednici Isusovih učenika, u svetoj Crkvi. Isus to povjerava Crkvi riječima: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite, dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I evo ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta" (Mt 28,19). Isus tako šalje apostole u svijet da naviještaju Evanđelje, da budu svjedoci Njegove smrti i uskrsnuća. Da govore svijetu kako je On onaj po kojemu se svijet i čovjek spašavaju.

Eto, tu je Isusovu ovlast, oporuku i moć primio i don Anđelko 1979. godine po rukama splitskog nadbiskupa mons. dr. Frane Franića. Kao svećenik i župnik ostavio je primjer nesebičnog svećenika, zauzetog za Božju stvar i dobro hrvatskoga naroda. Poznato mi je da je sav život uložio u podizanje vjerničke, crkvene i nacionalne svijesti u povjereni mu narod. Da nije ništa drugo učinio nego to, u očima je Božjim mnogo učinio, a to mu vjerni hrvatski katolički puk, kojemu je služio, i danas služi, neće zaboraviti. Ljubio je Boga i narod, služeći kao vjerni sin Crkve. Riječ je, dakle, o svećeniku koji je "lomio kruh Isusov" vjerničkom puku, ali i svojim pisanjem, na svoj specifičan način, obraćao se ljudima svih vrsta, uzrasta i kultura kako bi im približio osobu Isusa Krista i njegovo Evanđelje. Kad je don Anđelko dobio dekret da ide u župu Kompolje i župu Brlog, koje se nalaze na području Gacke doline, nije mu bilo teško prihvatiti tu zadaću. Znao je da kao svećenik ide svome narodu, koji je, istina, materijalno siromašan, ali i bogat vjerom, koju želi u njima učvrstiti, a onima koji je nemaju da ih potakne na vjeru.

Braćo i sestre! Slaveći danas 40. obljetnicu ovog svećeničkog života, zahvaljujemo dobrome Bogu što nas je obogatio preko našeg don Angela, kako ga od milja zovemo. Hvala njegovim pokojnim roditeljima, Anti i Kati, koji su ga rodili i u vjeri odgojili, braći i sestrama, koji su ga pratili svojim molitvama. Hvala i svima vama koji ste se danas okupili na ovoj velikoj obljetnici njegova svećeničkog života, posebno vama iz Gacke doline.

Dragi don Anđelko! Hvala Ti za sve što si učinio, za svaku lijepu riječ ohrabrenja i nade. Ovaj vjerni hrvatski katolički puk neće ti ostati dužan. Ako ništa drugo molit će za Tebe, a to je najveća hvala, da ti dobri Bog dade snage da i dalje možeš s ljubavlju naviještati Riječ Božju i proslaviti Boga svojim životom. Bio si uvijek skromni i dragi svećenik, kojemu je na srcu Isus živi i uskrsnuli i dobro povjerenih ti duša. Sveta misa i molitva neka ti i dalje budu najvažniji dio tvoga svećeničkog života. Smisao svećeničkog života jest živjeti za Crkvu. Za nju je prolio svoju krv Krist Gospodin. "Dok se bude Sveta misa služila na zemlji, dotle ima nade za rod ljudski, da će naći u Boga oproštenja po ovoj Žrtvi... Sva bogatstva svijeta ne mogu se izjednačiti s vrijednošću Svete mise", rekao je blaženi kardinal Stepinac.

Neka ti bude draga i svakodnevna molitva, posebno za tvoje župljane kojima si poslan. Slaveći danas 40. obljetnicu svećeništva don Anđelka sada bolje shvaćamo da njegovo zvanje ima smisao. Život u svećeništvu mora biti ne samo izvor osobne radosti, nego i izvor nade za sve ljude, posebno onima koji su shrvani svakidašnjim križem. Oslonite se, draga vjernici, na svojeg don Anđelka. On je tu za vas i s vama. Razumjet će vaše potrebe, a kad ne mogne pomoći, on će sve vas dragom Bogu povjeriti i dobit ćete svjetlo i utjehu osobito u teškim kušnjama života. Osobito preporučujem mladima da imaju puno povjerenje u svojeg svećenika i prijateljstvo s njime pravo je mjesto ljudskog i vjerničkog izrastanja.

Iskreno Ti čestitamo, dragi slavljeniče, i neka Ti Blažena Djevica Marija, majka Isusa Krista i naša Majka, dragi don Anđelko, bude na pomoć, a moćni zagovor zagovor Sv. Stjepana Prvomučenika, kojem je ova župa posvećena, kao i zagovor blaženog kardinala Alojzija Stepinca, neka Ti budu oslonac za uspravni i ponosni život i rad. Neka Ti je sretno! Amen.

Ponedjeljak, 19. Kolovoz 2019.

Propovijed biskupa Jezerinca na Stipanji u Kompolju
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>