Sv. Josip Radnik

PROPOVIJED MONS. TOMISLAVA ŠPORČIĆA, na misnom slavlju kod časnih sestara Srca Isusova
Kapela Sv. Josipa (u kući časnih sestara), Otočac - 1. svibnja 2015.

Dva su blagdana Sv. Josipa. - 19. ožujka i 1. svibnja. Blagdan Sv. Josipa u ožujku, barem gledajući po čitanjima koja su predložena u liturgiji, prvenstveno ističe Sv. Josipa kao zaručnika Bl. Dj. Marije, tj. kao onog koji je u službi dolaska Mesije – sina Božjega k ljudima, kao jednog od najbližih suradnika. Ako imamo u vidu Isusa kao Bogočovjeka onda možemo reći da je kao zaručnik i pred svijetom muž Bl. Dj. Marije u službi Krista – Boga koji dolazi da bude Bog s nama. On će primiti i poslušati čudesnu Božju poruku da je „zaista Marija začela po Duhu Svetom“ ter povjerovati da je to Bogu sve moguće“. Ovim pak današnjim blagdanom gdje se ističe Josipovo radništvo – tesarstvo on je u službi Isusa kao čovjeka. Josip je njegov hranitelj. Isus uz njega kao čovjek postaje radnik. „A dijete je raslo u mudrosti pred Bogom i ljudima.“

Godine 1889. takozvana Druga internacionala odlučila je da se 1. svibnja slavi kao svjetski praznik radništva. Iste godine papa Leon XIII. izdaje svoju encikliku o Sv. Josipu Quamquam pluries ter se u njoj „radnike i sve ljude skromnih životnih prilika upućuje na Sv. Josipa kao uzor i primjer za nasljedovanje“. Ovaj blagdan Sv. Josipa radnika uveo je u crkvenu godinu veliki papa Pio XII 1955. ter je odredio da se blagdan slavi 1. svibnja, na dan “koji si je svijet rada izabrao kao svoj blagdan“.

Sv. Pismo Novoga zavjeta od 12 spominjanja samo na jednom mjestu spominje Josipovo zanimanje. To je u Matejevu evanđelju, gdje se opisuje Isusov povratak u Nazaret. Dok se, recimo, o Sv. Pavlu kao manualnom radniku govori 7 puta – na sedam mjesta. Stoga i ovo jedno spominjanje Josipova zanimanja želi istaći spremnost služenja i vjernoj poslušnosti tajni utjelovljenja Sina Božjega i djela otkupljenja.

Jedan sari kršćanski pisac – Pseudo Dionizije – zapisao „da je od svih božanskih djela najbožanskije surađivanje s Bogom na spasenju duša“, onda je rad kršćanskog radnika, pa i Sv. Josipa stavljen je u službu spasenja, poprima Božanske razmjere.

Evanđeoska riječ što smo je slušali sa svoje strane svrstava i samog Sina Božjega, Isusa Krista u radnike. Naziva ga „drvodjeljin sin“. Istina, oni koji su Kristu dali to ime htjeli su ga time poniziti – reći mu da on nije nikakav prorok nego običan čovjek kao i drugi – ali time su ipak izrekli veliku istinu o njemu, istinu koja je bogata sadržajem. Pokazuje, naime, kom je, kojem staležu pripadao spasitelj Isus Krist. Pokazuje da je rođen i odrastao u obitelji radnika drvodjelje Josipa i da tom staležu pripada. Pokazuje da je Krist uzeo na sebe sve što je ljudsko, da je pravi čovjek no i pravi Bog.

Poruka ovog blagdana jest u ovome: rad je suradnja s Bogom stvoriteljem. S radom postajemo sustvaratelji, dovršavamo stvoriteljsko djelo, postajemo sličniji Bogu po široj spoznaji, pravednosti i ljubavi i korisnijim članom ljudske zajednice. Zato je čovjek po radu suradnik Božji – produžuju njegovo stvoriteljsko djelo. Svaki rad je u službi dovršavanja čovjeka za novi, bolji svijet. No, ova poruka Pisma od nas vjernika traži da shvaćamo i prihvaćamo svoj rad u duhu vjere, da ga prihvaćamo i izvršujemo kao Božji poziv, poziv na suradnju sa samim Bogom stvoriteljem. I to je upravo bitno područje našega susreta s Bogom, susreta u našoj savjesti. Ono po čemu nas Bog sudi jest vjernost u radu kao suradnja s Njime.

Enciklika pape Ivana Pavla II „Laborem exercens“ ističe da „temeljna i prvotna Božja namjera s čovjekom kojeg je stvorio sebi slična, nije bila povučena ni izbrisana ni onda kad je čovjek razvrgnuo s Bogom izvorni savez i čuo riječi “u znoju lica svoga jest ćeš svoj kruh". Te riječi se odnose na trud koji će pratiti rad. Ipak ne ukidaju činjenicu da taj umor vodi čovjeka k ostvarenju vladanja i „podlaganja“ zemlje sebi. Taj trud opće je poznat, svatko ga osjeća. Posebno oni koji obavaljaju manualni rad, poznat je poljodjelcima koji se trude od zore do mraka, a kadkada „rađa šipražjem i trnjem“, poznat je rudarima, kamenolomcima, građevinarcima, poznat po raznim i opasnim gradilištima. Trud poznaju i oni koji obavljaju intelektualni rad, znanstvenici liječnici, bolničari koji bdiju uz bolesnike. Poznat je dobro i ženama kojima kadkada društvo i njihovi bliži ne odaju odgovarajuće priznanje.

Pa ipak, sa svim tim trudom – a možda, u stanovitom smislu, i zbog ruda – rad je čovjekovo dobro. A što to dobro nosi oznaku bonum arduum („mučnoga dobra“ – prema Sv. Tomi) to ne smeta da je baš kao takvo čovjekovo dobro. Nije samo „korisno“ dobro ili nešto u čemu možemo “uživati“, nego je i „dostojno“ dobro, to jest dobro koje odgovara dostojanstvu čovjeka.

Rad je i čovjekovo dobro – dobro njegova čovještva – jer radom čovjek ne samo preobražava prirodu, prilagođavajući je vlastitim potrebama, nego se i sam ostvaruje kao čovjek, pa u nekom smislu „postaje više čovjekom“ (Laborem exercens). Rad je temelj na kojem se gradi obiteljski život, prirodno pravo čovjeka i njegov poziv. Ta da skupa vrednota – jedan vezan uz rad, drugi posljedica obiteljskog karaktera ljudskog života – moraju se ispravno sjediniti i međusobno na pravi način prožimati... Rad i radišnost uvjetuju i cio odgojni proces unutar obitelji, baš zato što svatko „postaje čovjekom“ uz ostalo, pomoću rada, a to postajanje čovjekom izražava upravo glavni cilj svakog odgojnog procesa. Tu ulaze u igru dva vida rada: onaj koji osigurava život i održavanje obitelji i onaj kojim se postižu ciljevi same obitelji, naročito odgoj... Obitelj je doista u isti mah zajednica koju omogućuje rad i prava domaća škola rada za svakog čovjeka.

Molimo se Sv. Josipu za naše obitelji da imaju posla i da ga savjesno obavljaju, ali i za svakog od nas da bude odgovoran u svome poslu.

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>