MEŽNJARIJA

MEŽNJARIJA 2014.

Popis župljana Kompolja koji su dali prilog za 2014. godinu

  GORNJE SELO

 1. Odorčić Ivan (Gašo), Orovac bb – 100 kn
 2. Tomljanović Petar, Kompolje kbr. 51 – 100 kn
 3. Šimunović Marija i Jure kbr. 50 – 100 kn
 4. Mudrovčić Josip i Ankica kbr. 57 – 100 kn
 5. Šimunović Mile i Katica (Pulić) kbr. 63 – 100 kn
 6. Cindrić Nada kbr. 68A – 100 kn
 7. Fajdetić Živko i Zora kbr. 70 – 100 kn
 8. Fajdetić Zdenka kbr. 71 – 100 kn
 9. Degoricija Anka kbr. 74 – 100 kn
 10. Fajdetić Tomica i Katarina kbr. 78A – 100 kn
 11. Degoricija Petar i Draženka kbr. 78 – 100 kn
 12. OD CRKVE DO KALVARIJE

 13. Fajdetić Anđelko i Tomislava kbr. 81B – 100 kn
 14. Marincel Tomislav i Ivana kbr. 83 – 100 kn
 15. Rubčić Josip i Dragica kbr. 87 – 100 kn
 16. Rubčić Ivan i Suzana kbr. 87A – 100 kn
 17. Kranjčević Petar i Marija kbr. 88 – 100 kn
 18. Bilović Damir i Mira kbr. 89A – 100 kn
 19. Boljfetić Božo kbr. 92 – 100 kn
 20. Kranjčević Dragan i Radmila kbr. 92A – 100 kn
 21. Banić Mile i Ankica kbr. 95A – 100 kn
 22. Banić Frane i Marija kbr. 95 – 100 kn
 23. OD KALVARIJE DO ŠKOLE

 24. Rožić Marija kbr. 98 – 100 kn
 25. Rožić Josip kbr. 102 – 100 kn
 26. Maratović Dražen i Ankica kbr. 104 – 100 kn
 27. Fajdetić Kata kbr. 110 – 100 kn
 28. Višnjić Đorđe (pok. Zora) kbr. 109 – 100 kn
 29. Jurković Slavko kbr. 107 – 100 kn
 30. Perišić Josip i Ruža kbr. 115 – 100 kn
 31. Boljfetić Lucija kbr. 117 – 100 kn
 32. Boljfetić Nada kbr. 119 – 100 kn
 33. Marković Stjepan i Ankica kbr. 120 – 100 kn
 34. Maratović Anton i Marija kbr. 109A – 100 kn
 35. Rožić Ivan i Slavica kbr. 109C – 100 kn
 36. Orešković Tomica i Ivanka kbr. 126 – 100 kn
 37. Orešković Darko i Marijana kbr. 128 – 100 kn
 38. Vrban Darko i Tomislava Rožman kbr.129A – 100 kn
 39. Perišić Jure i Ankica kbr. 132A – 100 kn
 40. Perišić Dane kbr. 132 – 100 kn
 41. Jurković Jure i Katarina kbr. 136A – 100 kn
 42. OD ŠKOLE DO NIKŠIĆ MOSTA

 43. Dubravčić Mirko i Katarina (Marica) kbr.140 - 100 kn
 44. Maratović Toma i Božica kbr. 143 – 100 kn
 45. Burić Dragan (obitelj) kbr. 142 – 100 kn
 46. Garković dr. Branko i Jadranka 144A – 100 kn
 47. Bilović Stjepan i Mira kbr. 147B – 100 kn
 48. Bilović Mate i Marijana kbr. 148 – 100 kn
 49. Odorčić Ante i Mirjana kbr. 149 – 100 kn
 50. Fajdetić Ante i Marijana kbr. 153 – 100 kn
 51. Kazda Marinko i Slavica kbr. 156A – 150 kn
 52. Kranjčević Milan kbr. 157 – 100 kn
 53. Nikšić Marija (Boris) kbr. 180 – 100 kn
 54. Čapljak Predrag i Jadranka kbr. 179 – 100 kn
 55. Gržeta Ivica i Štefanija kbr. 172 – 100 kn
 56. Fajdetić Damir i Anđelka kbr. 170 – 200 kn
 57. Kranjčević Zoran i Marija kbr. 173 – 200 kn
 58. Nada i Roža Nikšić kbr. 175 – 100 kn
 59. Nikšić Zvonko i Marija kbr. 168 – 100 kn
 60. Nikšić Anđelko i Sanja kbr. 168A – 100 kn
 61. Maras Milan i Katica kbr. 164 – 100 kn
 62. Fajdetić Darko i Tanja kbr. 159 – 100 kn
 63. Kranjčević Grgur kbr. 160 – 100 kn
 64. DONJE SELO

 65. Nikšić Ivan i Marica kbr. 15 – 100 kn
 66. Kranjčević Zlatko (pok.Juce) kbr. 48 – 100 kn
 67. Fajdetić Mile i Marijana kbr. 43 – 100 kn
 68. Šimunović Tomica i Slavica kbr. 38A – 100 kn
 69. Šimunović Marija (Draženko) kbr. 40 – 100 kn
 70. Kranjčević Manda (Zoran) kbr. 37 – 100 kn
 71. Kranjčević Josip i Dragica kbr. 32 – 100 kn
 72. Fajdetić Milan (Juraj) i Nada kbr. 31 – 100 kn
 73. Fajdetić Ivan kbr. 24 – 100 kn
 74. Odorčić Tona (Anton) i Božica kbr. 26 – 100 kn
 75. Fajdetić Marija (Zlatko) kbr. 21 – 100 kn
 76. Odorčić Ante i Marina kbr. 20 – 100 kn
 77. Odorčić Paula (pok. Petra) kbr. 16 – 100 kn
 78. Šimunović Mirko kbr. 13 – 100 kn
 79. Grčević Ivica kbr. 12 – 100 kn
 80. Grčević Željko i Amira kbr. 8 – 100 kn
 81. Pavlović Mate i Radojka kbr. 7 – 100 kn
 82. Grčević Milan (Dragica) kbr. 4 – 100 kn
 83. Maljković Mišo i Marija, kbr. 3 – 100 kn
 84. Odorčić Ivan i Kata kbr. 2 – 100 kn
  1. NAPOMENA:

   Molimo župljane da bilo koju netočnost na popisu jave župniku ili mežnjarici pa ćemo sve rado ispraviti – jer svakome se može dogoditi nenamjeran propust. Hvala na razumijevanju.

    -----------------------

    Popis župljana KOMPOLJA koji su dali prilog za 2013. godinu

     GORNJE SELO

    1. Odorčić Ivan (Gašo), Orovac bb – 100 kn
    2. Tomljanović Petar, Kompolje kbr. 51 – 100 kn
    3. Šimunović Milan i Marija, kbr. 56 – 100 kn
    4. Šimunović Marija i Jure kbr. 50 – 100 kn
    5. Mudrovčić Josip i Ankica kbr. 57 – 100 kn
    6. Šimunović Mile i Katica (Pulić) kbr. 63 – 100 kn
    7. Cindrić Nada kbr. 68A – 100 kn
    8. Fajdetić Živko i Zora kbr. 70 – 100 kn
    9. Fajdetić Zdenka kbr. 71 – 100 kn
    10. Degoricija Anka kbr. 74 – 100 kn
    11. Fajdetić Tomica i Katarina kbr. 78A – 100 kn
    12. Degoricija Petar i Draženka kbr. 78 – 100 kn
    13. OD CRKVE DO KALVARIJE

    14. Fajdetić Anđelko i Tomislava kbr. 81B – 100 kn
    15. Marincel Tomislav i Ivana kbr. 83 – 100 kn
    16. Rubčić Josip i Dragica kbr. 87 – 100 kn
    17. Rubčić Ivan i Suzana kbr. 87A – 100 kn
    18. Kranjčević Petar i Marija kbr. 88 – 100 kn
    19. Bilović Damir i Mira kbr. 89A – 100 kn
    20. Boljfetić Božo kbr. 92 – 100 kn
    21. Kranjčević Dragan i Radmila kbr. 92A – 100 kn
    22. Banić Mile i Ankica kbr. 95A – 100 kn
    23. Banić Frane i Marija kbr. 95 – 100 kn
    24. OD KALVARIJE DO ŠKOLE

    25. Rožić Marija kbr. 98 – 100 kn
    26. Rožić Josip kbr. 102 – 100 kn
    27. Maratović Dražen i Ankica kbr. 104 – 100 kn
    28. Fajdetić Kata kbr. 110 – 100 kn
    29. Višnjić Zora i Đorđe kbr. 109 – 100 kn
    30. Jurković Slavko kbr. 107 – 100 kn
    31. Perišić Josip i Ruža kbr. 115 – 100 kn
    32. Boljfetić Lucija kbr. 117 – 100 kn
    33. Boljfetić Nada kbr. 119 – 100 kn
    34. Marković Stjepan i Ankica kbr. 120 – 100 kn
    35. Maratović Anton i Marija kbr. 109A – 100 kn
    36. Rožić Ivan i Slavica kbr. 109C – 100 kn
    37. Jurković Nikola i Kata kbr. 109D – 100 kn
    38. Perišić Matej i Martina kbr. 109E – 100 kn
    39. Vrban Darko i Tomislava Rožman kbr.129A– 100 kn
    40. Orešković Tomica i Ivanka kbr. 126 – 100 kn
    41. Orešković Darko i Marijana kbr. 128 – 100 kn
    42. Perišić Jure i Ankica kbr. 132A – 100 kn
    43. Perišić Dane kbr. 132 – 100 kn
    44. Jurković Dragica kbr. 136 – 100 kn
    45. Jurković Jure i Katarina kbr. 136A – 100 kn
    46. OD ŠKOLE DO NIKŠIĆ MOSTA

    47. Dubravčić Mirko i Katarina (Marica) kbr.140 - 100 kn
    48. Maratović Toma i Božica kbr. 143 – 100 kn
    49. Garković Branko i Jadranka 144A – 100 kn
    50. Odorčić Darko i Vera kbr. 144 – 100 kn
    51. Bilović Stjepan i Mira kbr. 147B – 100 kn
    52. Bilović Mate i Marijana kbr. 148 – 100 kn
    53. Odorčić Ante i Mirjana kbr. 149 – 100 kn
    54. Kazda Marinko i Slavica kbr. 156A – 150 kn
    55. Čapljak Predrag i Jadranka kbr. 179 – 100 kn
    56. Kranječvić Zoran i Marija kbr. 173 – 200 kn
    57. Kranjčević Milan kbr. 157 – 100 kn
    58. Nikšić Marija kbr. 180 – 100 kn
    59. Maras Milan i Katica kbr. 164 – 100 kn
    60. Fajdetić Darko i Tanja kbr. 159 – 100 kn
    61. Nikšić Zvonko i Marija kbr. 168 - 100 kn
    62. Nikšić Anđelko i Sanja kbr. 168A - 100 kn
    63. Gržeta Ivica i Štefanija kbr. 172 – 100 kn
    64. Kranjčević Grgur kbr. 160 – 100 kn
    65. Žubrinić Ivica i Marijana kbr. 258 – 100 kn
    66. Nada i Roža Nikšić kbr. 175 – 200 kn
    67. DONJE SELO

    68. Kranjčević Petar i Katarina kbr. 49 – 100 kn
    69. Nikšić Ivan i Marica kbr. 15 – 100 kn
    70. Kranjčević Juraj (Juco) kbr. 48 – 100 kn
    71. Fajdetić Mile i Marijana kbr. 43 – 100 kn
    72. Kranjčević Mate kbr. 42 – 100 kn
    73. Šimunović Tomica i Slavica kbr. 38A – 100 kn
    74. Šimunović Marija (Draženko) kbr. 40 – 100 kn
    75. Kranjčević Manda (Zoran) kbr. 37 – 100 kn
    76. Kranjčević Josip i Dragica kbr. 32 – 100 kn
    77. Fajdetić Milan (Juraj) i Nada kbr. 31 – 100 kn
    78. Fajdetić Ivan kbr. 24 – 100 kn
    79. Odorčić Tona (Anton) i Božica kbr. 26 – 100 kn
    80. Fajdetić Marija (Zlatko) kbr. 21 – 100 kn
    81. Odorčić Ante i Marina kbr. 20 – 100 kn
    82. Odorčić Petar i Paula kbr. 16 – 100 kn
    83. Šimunović Mirko kbr. 13 – 100 kn
    84. Šimunović Robert i Dijana kbr. 13A – 100 kn
    85. Grčević Ivica kbr. 12 – 100 kn
    86. Grčević Željko i Amira kbr. 8 – 100 kn
    87. Pavlović Mate i Radojka kbr. 7 – 100 kn
    88. Grčević Milan (Dragica) kbr. 4 – 100 kn
    89. Maljković Mišo i Marija kbr. 3 – 100 kn
    90. Odorčić Ivan i Kata kbr. 2 – 100 kn
    91. Obitelj Tihomira Fajdetića kbr. 159 – 100 kn
    92. Mirko Kranjčević (Žujan) kbr. 33 – 100 kn
    93. Ana Maratović kbr. 158 – 100 kn
    94. NAPOMENA

     Molimo župljane da slobodno jave župniku ili mežnjarici bilo koju netočnost koju uoče na popisu pa ćemo sve rado ispraviti – jer svakome se može dogoditi nenamjeran propust. Hvala na razumijevanju.

     -------------------------

     Popis župljana BRLOGA koji su dali prilog za 2013. godinu

      ŠIMUNIĆI

     1. Šandor i Danica Pal, Hrv. Polje 162 - 100 kn
     2. ŠKORIĆI i RUKAVINE

     3. Šimunić Petar i Gordana, Hrv. Polje 119A - 100 kn
     4. Šimunić Dragica, Hrv. Polje 103 - 50 kn
     5. Šimunić Petar i Milan, Hrv. Polje 102 - 50 kn
     6. Maras Božo, Hrv. Polje 97 - 50 kn
     7. Maras Magdalena (Manda), Hrv. Polje 96 - 50 kn
     8. Katalinić (Žulj) Ivan i Ruža, Hrv. Polje 90 - 100 kn
     9. Škorić Marija, Hrv. Polje 89 - 100 kn
     10. Škorić Milan i Ankica, Hrv. Polje 83 - 100 kn
     11. POLJE (istočna strana)

     12. Babić Mirko i Grgica, Hrv. Polje 9 - 100 kn
     13. Rukavina Ivica i Katarina, Hrv. Polje 13 - 100 kn
     14. Rukavina Joso i Mileva, Hrv. Polje 15 - 100 kn
     15. Rukavina Ivica i Željka, Hrv.Polje18 - 100 kn
     16. Rukavina Francika, Hrv. Polje 18A - 100 kn
     17. Rukavina Anka i Joso (sin), Hrv. Polje 19 - 100 kn
     18. Rukavina Anka i Ivica (sin), Hrv. Polje 20 - 100 kn
     19. Škorić Mile i Ruža & obitelj, Hrv. Polje 23 - 100 kn
     20. BRLOG (uz glavnu cestu)

     21. Kajfeš Milan, Brlog 31 - 100 kn
     22. Anić Josip i Josipa, Brlog 279A - 50 kn
     23. Maras Josip i Jelka, Brlog 243C - 100 kn
     24. Anić Josipa (i pok. Tomo), Brlog 151A - 100 kn
     25. Kajfeš Mirko i Tonka, Brlog 251 - 100 kn
     26. Manjerović Mate i Manda, Brlog 243A - 100 kn
     27. Šimunić Marina, Brlog 240A - 100 kn
     28. Maras Ivan (Škaro), Brlog 283 - 100 kn
     29. Zubčić Marija, Brlog 239A - 100 kn
     30. Ogrizović Marija (Špergo), Brlog 282 - 50 kn
     31. Kalfić Pavo i Andrijana, Brlog 192B - 100 kn
     32. DRENOV KLANAC

     33. Branković Đurđica i Dane, Brlog 177 - 100 kn
     34. Orešković Tino, Brlog 183 - 100 kn
     35. Lončar Ivan (+Jela), Brlog 22 - 50 kn
     36. BRLOŠKA DUBRAVA

     37. Jurković Andrija i Milena, Brlog 123 - 100 kn
     38. Jurković Stipe (Šagan) i Ružica, B. Dubrava 72 - 100 kn
     39. Jurković Ivica i Danka, B. Dubrava 72A - 100 kn
     40. Jurković Dane (Vidić) i Marija, B. Dubrava 71 - 100 kn
     41. Jurković Dane (Zec) i Barica, B. Dubrava 62 - 100 kn
     42. Jurković Finka, B. Dubrava 61 - 100 kn
     43. Jurković Mile (Zec), B. Dubrava 59 - 100 kn
     44. Jurković Kata i Božica, B. Dubrava 76 - 100 kn
     45. Perišić Mile (Mićo) i Marina, B. Dubrava 79 - 100 kn
     46. Grubor Mandica (Grubori), B. Dubrava 89 - 50 kn
     47. Grubor Manda (Grubori), B. Dubrava 90 - 50 kn
     48. Pejanović Ivan i Nevenka (Grubori), B. Dubrava 93 - 50 kn
     49. OSTALI

     50. Danijel i Nives Jurković, Kompolje 109D - 100 kn
     51. NAPOMENA:

      Molimo župljane da slobodno jave župniku ili mežnjarici bilo koju netočnost koju uoče na ovom popisu pa ćemo sve rado ispraviti – jer svakome se može dogoditi nenamjeran propust. Hvala na razumijevanju!

      ---------------------------

      Popis župljana Kompolja koji su dali prilog za mežnjariju za 2012. godinu

       GORNJE SELO

      1. Odorčić Ivan (Gašo), Orovac bb – 100 kn
      2. Tomljanović Petar, Kompolje kbr. 51 - 100 kn
      3. Šimunović Jure kbr. 50 - 100 kn
      4. Mudrovčić Josip i Ankica kbr. 57 - 100 kn
      5. Šimunović Milan i Katica (Pulić) kbr. 63 - 100 kn
      6. Cindrić Nada kbr. 68a - 100 kn
      7. Fajdetić Živko i Zora kbr. 70 - 100 kn
      8. Fajdetić Zdenka kbr. 71 - 100 kn
      9. Degoricija Anka kbr. 74 - 100 kn
      10. Fajdetić Tomica i Katarina kbr. 78a – 100 kn
      11. Degoricija Petar i Draženka kbr.78 – 100 kn
      12. Rukavina Josip i Nada kbr.79a – 100 kn
      13. Ivanišević Katica, kbr. 76 – 100 kn
      14. OD CRKVE DO KALVARIJE

      15. Fajdetić Anđelko i Tomislava kbr. 81b – 100 kn
      16. Marincel Tomislav i Ivana kbr. 83 – 200 kn
      17. Rubčić Josip i Dragica kbr. 87 – 100 kn
      18. Rubčić Ivan i Suzana kbr. 87a – 100 kn
      19. Kranjčević Petar i Marija kbr. 88 – 100 kn
      20. Bilović Damir i Mira kbr. 89a – 100 kn
      21. Boljfetić Božo kbr. 92 – 100 kn
      22. Kranjčević Dragan i Radmila kbr. 92a – 100 kn
      23. Banić Mile i Ankica kbr. 95a – 100 kn
      24. Banić Frane i Marija kbr. 95 - 100 kn
      25. OD KALVARIJE DO ŠKOLE

      26. Rožić Marija kbr. 98 - 100 kn
      27. Rožić Josip kbr. 102 – 100 kn
      28. Maratović Dražen i Ankica kbr. 104 – 100 kn
      29. Fajdetić Kata kbr. 110 – 100 kn
      30. Višnjić Zora i Đorđe kbr. 109 – 100 kn
      31. Jurković Slavko kbr. 107 – 100 kn
      32. Perišić Josip i Ruža kbr. 115 – 100 kn
      33. Boljfetić Lucija kbr. 117 – 50 kn
      34. Boljfetić Nada kbr. 119 – 100 kn
      35. Marković Stjepan i Ankica kbr. 120 -100 kn
      36. Maratović Anton i Marija kbr. 109a – 100 kn
      37. Rožić Ivan i Slavica kbr. 109c – 100 kn
      38. Perišić Matej i Martina kbr. 109a – 100 kn
      39. Rožman Tomislava i Vrban Darko kbr. 129a – 100 kn
      40. Orešković Tomica i Ivanka kbr. 126 – 100 kn
      41. Orešković Darko i Marijana kbr. 128 – 100 kn
      42. Perišić Jure i Ankica kbr. 132a – 100 kn
      43. Perišić Dane kbr. 132 -100 kn
      44. Jurković Ivan i Dragica kbr. 136 - 100 kn
      45. OD ŠKOLE DO NIKŠIĆ MOSTA

      46. Dubravčić Mirko i Katarina (Marica) kbr. 140 – 100 kn
      47. Maratović Toma i Božica kbr. 143 – 100 kn
      48. Garković Branko i Jadranka 144a – 100 kn
      49. Odorčić Darko i Vera kbr. 144 – 100 kn
      50. Bilović Stjepan i Mira kbr. 147b – 100 kn
      51. Bilović Mate i Marijana kbr. 148 – 100 kn
      52. Odorčić Ante i Mirjana kbr. 149 – 100 kn
      53. Odorčić Milan (Faćko) kbr. 151 – 50 kn
      54. Kazda Marinko i Slavica kbr. 156a -150 kn
      55. Kranjčević Milan kbr. 157 – 100 kn
      56. Nikšić Zvonko i Marija kbr. 168 – 100 kn
      57. Maras Milan i Katica kbr. 164 – 100 kn
      58. Fajdetić Tihomir i Gordana kbr. 159 -100 kn
      59. Maras Jadranko (Biserka) kbr. 253 – 100 kn
      60. Gržeta Ivica i Štefanija kbr. 172– 100 kn
      61. Kranjčević Grgur kbr. 160 – 100 kn
      62. DONJE SELO

      63. Kranjčević Petar i Katarina kbr. 49 – 100 kn
      64. Nikšić Ivan i Marica kbr. 15 – 100 kn
      65. Kranjčević Juraj (Juco) kbr. 48 – 100 kn
      66. Fajdetić Mile i Marijana kbr. 43 – 100 kn
      67. Kranjčević Mate kbr. 42 – 100 kn
      68. Šimunović Tomica i Slavica kbr. 38a – 100 kn
      69. Šimunović Marija (Draženko) kbr. 40 – 100 kn
      70. Kranjčević Manda (Zoran) kbr. 37 – 100 kn
      71. Kranjčević Josip i Dragica kbr. 32 – 100 kn
      72. Fajdetić Milan (Juraj i Nada) kbr. 31 – 100 kn
      73. Odorčić Tona (Anton) i Božica kbr. 26 – 100 kn
      74. Fajdetić Marija (Zlatko) kbr. 21 – 100 kn
      75. Odorčić Ante i Marina kbr. 20 – 100 kn
      76. Odorčić Petar i Paula kbr. 16 – 100 kn
      77. Šimunović Josip kbr. 13a – 100 kn
      78. Šimunović Mirko kbr. 13 – 100 kn
      79. Grčević Ivica (Fon) kbr. 12 – 100 kn
      80. Grčević Željko i Amira kbr. 8 – 200 kn
      81. Pavlović Mate i Radojka kbr. 7 – 100 kn
      82. Grčević Milan (Dragica) kbr. 4 – 100 kn
      83. Odorčić Ivan i Kata kbr. 2 – 100 kn
      84. Maljković Mišo i Marija, kbr. 3 – 100 kn
      85. OSTALI

      86. Kranjčević Zoran i Marija, Nikšić most – 200 kn
      87. Kranjčević Grgur, kbr. 160 – 150 kn
      88. Kaja Fajdetić (Tihomir) kbr. 159 - 100 kn
      89. Mirjana Cvitković (Fajdetić) kbr. 153 - 100 kn
      90. Darko i Tanja Fajdetić kbr. 159A - 100 kn
      91. Mirko Kranjčević kbr. 33 - 100 kn
      92. Marija i Milan Šimunović (sestra i brat), Gornje selo 56 - (za 3 god.) 300 kn
      93. Josip (Joja) Mudrovčić kbr. 81 - (za 2 godine) 200 kn
      94. Ana Maratović kbr. 158A – 100 kn
      95. -----------------------------

       Popis župljana Kompolja koji su dali prilog za mežnjariju za 2011. godinu

        GORNJE SELO

       1. Odorčić Ivan (Gašo), Orovac bb – 100 kn
       2. Tomljanović Petar kbr. 51 - 100 kn
       3. Šimunović Jure kbr. 50 - 100 kn
       4. Mudrovčić Josip i Ankica kbr. 57 - 100 kn
       5. Šimunović Milan i Katica (Pulić) kbr. 63 - 100 kn
       6. Cindrić Nada kbr. 68a - 100 kn
       7. Fajdetić Živko i Zora kbr. 70 - 100 kn
       8. Fajdetić Zdenka kbr. 71 - 100 kn
       9. Ivanišević Katica kbr. 74 - 100 kn
       10. Fajdetić Tomica i Katarina kbr. 78a – 100 kn
       11. Degoricija Petar i Draženka kbr.78 – 100 kn
       12. OD CRKVE DO KALVARIJE

       13. Fajdetić Anđelko i Tomislava kbr.81b – 100 kn
       14. Marincel Tomislav i Ivana kbr. 83 – 200 kn
       15. Rubčić Josip i Dragica kbr. 87 – 100 kn
       16. Rubčić Ivan i Suzana kbr. 87a – 100 kn
       17. Kranjčević Petar i Marija kbr. 88 – 100 kn
       18. Bilović Damir i Mira kbr. 89a – 100 kn
       19. Boljfetić Božo kbr. 92 – 100 kn
       20. Kranjčević Dragan i Radmila kbr. 92a – 100 kn
       21. Banić Mile i Ankica kbr. 95a – 100 kn
       22. Banić Frane i Marija kbr. 95 -100 kn
       23. OD KALVARIJE DO ŠKOLE

       24. Rožić Marija kbr. 98 - 100 kn
       25. Rožić Josip kbr. 102 – 100 kn
       26. Maratović Dražen i Ankica kbr. 104 – 100 kn
       27. Fajdetić Kata kbr. 110 – 100 kn
       28. Višnjić Zora i Đorđe kbr. 109 – 100 kn
       29. Jurković Slavko kbr. 107 – 100 kn
       30. Perišić Josip i Ruža kbr. 115 – 100 kn
       31. Boljfetić Lucija kbr. 117 – 100 kn
       32. Boljfetić Nada kbr. 119 – 100 kn
       33. Marković Stjepan i Ankica kbr. 120 -100 kn
       34. Maratović Anton i Marija kbr. 109a – 100 kn
       35. Orešković Tomica i Ivanka kbr. 126 – 100 kn
       36. Orešković Magdalena kbr. 127 – 100 kn
       37. Orešković Darko i Marijana kbr 128 – 100kn
       38. Perišić Jure i Ankica kbr 132a – 100 kn
       39. Perišić Dane kbr. 132 -100 kn
       40. Jurković Ivan i Dragica kbr. 136 -100 kn
       41. OD ŠKOLE DO NIKŠIĆ-MOSTA

       42. Dubravčić Mirko i Katarina (Marica) kbr. 140 – 100kn
       43. Maratović Toma i Božica kbr. 143 – 100 kn
       44. Odorčić Darko i Vera kbr. 144 – 100 kn
       45. Bilović Stjepan i Mira kbr. 147b – 100 kn
       46. Bilović Mate i Marijana kbr. 148 – 100 kn
       47. Odorčić Ante i Mirjana kbr. 149 – 100 kn
       48. Odorčić Marija (Faćko) kbr. 151 – 100 kn
       49. Kazda Marinko i Slavica kbr. 156a -100 kn
       50. Nikšić Marija (Špalj) - 100 kn
       51. Fajdetić Damir i Anđelka kbr. 170 – 100 kn
       52. Nikšić Zvonko i Marija kbr. 168 – 100 kn
       53. Maras Milan i Katica kbr. 164 – 100 kn
       54. Fajdetić Tihomir i Gordana kbr. 159 -100 kn
       55. DONJE SELO

       56. Kranjčević Petar i Katarina kbr. 12 – 100 kn
       57. Nikšić Ivan i Marica kbr. 15 – 100 kn
       58. Fajdetić Mile i Marijana kbr. 43 – 100 kn
       59. Šimunović Ivan i Marija kbr. 38a – 100 kn
       60. Šimunović Marija (Draženko) kbr. 40 – 100 kn
       61. Kranjčević Manda (Zoran) kbr. 37 – 100 kn
       62. Kranjčević Mirko (Žujan) kbr. 33 – 100 kn
       63. Kranjčević Josip i Dragica kbr. 32 – 100 kn
       64. Fajdetić Milan (Juraj i Nada) kbr. 31 – 100 kn
       65. Fajdetić Ivan (Žućo) kbr. 24 – 100 kn
       66. Fajdetić Marija (Zlatko) kbr. 21 – 100 kn
       67. Fajdetić Drenka kbr. 29 – 100 kn
       68. Odorčić Ante i Marina kbr. 20 – 100 kn
       69. Odorčić Petar i Paula kbr. 16 – 100 kn
       70. Šimunović Josip kbr. 13a – 100 kn
       71. Šimunović Mirko kbr. 13 – 100 kn
       72. Pavlović Mate i Radojka kbr. 7 – 100 kn
       73. Grčević Milan (Dragica) kbr. 4 – 100 kn
       74. Maljković Mišo i Marija kbr. 3 – 100 kn
       75. Odorčić Ivan i Kata kbr. 2 – 100 kn
       76. HRVATSKO POLJE

       77. Katalinić Ivica i Ruža – 100 kn
       78. Marija (mama od Marine Šimunić) – 100 kn
       79. OSTALI

       80. Zoran Kranjčević (Nikšić Most), Kompolje 173 – 200 kn
       81. Ivica Grčević, Kompolje 12 - 100,00 kn
       82. Milan Kranjčević, Kompolje 157 – 100 kn
       83. Ana Maratović, Kompolje 158A – 100 kn
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>