Darovatelji za crkvu 2011.-2012.

Darovatelji - za obnovu crkve (od 5. 1. do 19. 6. 2011.)

 1. Katica Maras (Kompolje), E. Randića 20B, Rijeka => 250 kuna
 2. Dragan Kranjčević (Vuk), Kompolje 92A => 500 kuna
 3. Mile Banić, Kompolje 95A => 500 kuna
 4. Franjo Banić, Kompolje 95 => 500 kuna
 5. Kata Fajdetić, Kompolje 110 => 1.000 kuna
 6. Marica Marinić, Kompolje 165 => 500 kuna
 7. Tomislav Kranjčević, Kompolje 93 => 500 kuna
 8. Anka Dubravčić, Kompolje 145 => 500 kuna
 9. Marija Šimunović, Kompolje 40 => 500 kuna
 10. Ivica i Marija Šimunović, Kompolje 38A => 500 kuna
 11. Dragica Tomić-Fajdetić, B. Horvatića 15, Rijeka => 1.500 kuna
 12. Julijana Tomić-Fajdetić, Barcelona, Španjolska => 1.500 kuna
 13. Snježana Tomić-Fajdetić, London => 1.500 kuna
 14. Stjepan Rukavina, Hrv. Polje 134 => 200 kuna
 15. Katarina Rukavina, Rijeka, Jože Grebinšaka 11 => 100 kuna
 16. Josip Mudrovčić, Kompolje 81 => 500 kuna
 17. Nada Glavan rođ. Mudrovčić, Rijeka, Rastočine 56 => 500 kuna
 18. Zora Višnjić, Kompolje 109 => 500 kuna
 19. Petar Tomljanović, Kompolje 51 => 500 kuna
 20. Ivan i Slavica Rožić => 1.000 kuna
 21. Ivan i Suzana Rubčić, Kompolje 87 => 500 kuna
 22. Tatjana Pleša r. Rožić, Otočac, B. Kašića 12 => 500 kuna
 23. Božo i Julija Perišić, Dubrava 80 => 400 kuna
 24. Josip i Dragica Rubčić, Kompolje 87 => 500 kuna
 25. Ivan i Marica Nikšić, Kompolje 15 => 500 kuna
 26. Marija Odorčić, Kompolje 98 => 400 kuna
 27. Jure i Nada Fajdetić, Kompolje 31 => 500 kuna
 28. Anka Šimatović, Zagreb, R. F. Mihanovića 2 => 300 kuna
 29. Božica Gnječ, Bregana, Jazbinska 26 => 300 kuna
 30. Ruža Banić, Zagreb, Fraterščica 67 => 200 kuna
 31. Joso Orešković, Kompolje 131 => 500 kuna
 32. Dražen Šimunović i Mila => 500 kuna
 33. Tomo Odorčić, Rijeka, Braće Fućak 5A => 500 kuna
 34. Josip Jurković, Hrv. Polje (Kastav) => 700 kuna
 35. Dr. Matija Berljak, Zagreb, Kaptol 11 => 200 eura
 36. Prof. Vida Drašković, Varaždinske Toplice => 400 kuna
 37. Dora Užičanin, Rijeka, A. Barca 5 => 150 kuna
 38. Katica Dujmović, r. Katalinić (Komp., Kriva Jaruga) => 500 kuna
 39. Mate Bilović, Kompolje 148 => 1.000 kuna
 40. NAPOMENA: Molimo sve župljane koji su izravno ili preko bankovnog računa uplatili dar za potrebe crkve, a ne nalaze se ovdje na popisu, neka nam to bez ustručavanja jave pa ćemo ih uvrstiti među darovatelje. Ujedno se ispričavamo za propust. Svim darovateljima želimo obilje Božjega blagoslova.
  Također od veljače 2014. godine, svakoga 26. u mjesecu prikazujemo Gospodinu svetu misu za blagoslov naših podupiratelja, tj. za sve naše darovatelje i sponzore odnosno za one koji na razne načine pomažu obnovu naše župne crkve.

Darovatelji (od 21. 8. 2011. do 30. 12. 2012.)

 1. Dragan Kranjčević, Kompolje 93A => 500,00 kuna
 2. Obitelj Marije i Zlatka Fajdetić, Kompolje 21 => 500,00 kuna
 3. Ana Fajdetić, Zagreb => 200,00 kuna
 4. Jure Nikšić, Kutina, P. Krešimira 5 => 750,00 kuna
 5. Ankica Šulentić, Wuppertal (Njemačka) => 500,00 kuna
 6. Franjo Banić, Kompolje 95 => 500,00 kuna
 7. Hodočasnici Talijani (prijatelji Darka Vrbana) iz mjesta Albaro (Verona) => 200,00 kuna i 120,00 eura
 8. Nedjeljka Nikšić r. Degoricija, Popovača => 500,00 kuna
 9. Dragica Rukavina r. Degoricija, Australija => 1.000,00 kuna
 10. Petar Kranjčević, Kompolje 88 => 500,00 kuna
 11. Marija Dinter, B. Kašića 13, Sesvete => 500,00 kuna
 12. Tomislav Kranjčević, Kompolje 93 (od starog lima) => 2.000,00 kuna
 13. Jure Perišić, Kompolje 132A => 500,00 kuna
 14. Josip i Ankica Mudrovčić, Kompolje 57 => 500,00 kuna
 15. Marija Rožić, Kompolje 103 => 500,00 kuna
 16. Milka Jurković r. Maratović, Ibarska 20, Zagreb => 500,00 kuna
 17. Ob. Petra i Draženke Degoricija, Kompolje 78 => 1.000,00 kuna
 18. Obitelj Marincel, Kompolje 83 => 500,00 kuna
 19. Marija Odorčić (Faćkova), Kompolje 151 => 1.000,00 kuna
 20. Obitelj Antona Maratovića, Kompolje 109A => 500,00 kuna
 21. Obitelj Anđelka Fajdetića, Kompolje 81B => 500,00 kuna
 22. Svetlana Ulčar (12.9.2011., na račun župe) => 200,00 kuna
 23. Anđela Vuić, Zagreb (20.9.2011., na račun župe) => 500,00 kuna
 24. Zdravko Fajdetić, N. Tesle (20.10.2011., na račun župe) => 150,00 kuna
 25. Ivan Orešković, Novalja (9.11.2011., na račun župe) => 500,00 kuna
 26. Ružica Maratović, Zagreb (13.12.2011., na račun župe) => 1.000,00 kuna
 27. Tomislav Kranjčević, Kompolje 93 (knjiga Degoricija) => 100,00 kuna
 28. Zdenka Fajdetić, Kompolje 71 => 500,00 kuna
 29. Kurija Sv. Jeronima (24.2.2012., na žiro račun) => 1.000,00 kuna
 30. Zoran Kranjčević, Kompolje 173 (Nikšić Most) => 500,00 kuna
 31. Anđelka Maratović, Kompolje 104 (knj. Degoricija) => 100,00 kuna
 32. Petar Tomljanović, Kompolje 51 => 500,00 kuna
 33. Dražen Šimunović, Kompolje 63 => 500,00 kuna
 34. Josip i Ankica Mudrovčić, Kompolje 57 => 500,00 kuna
 35. Joso Nikšić, Kompolje 175 (Nikšić most) – za Križ - => 1.500,00 kuna
 36. Nada Glavaš, Rastočine 6, Rijeka => 500,00 kuna
 37. Suzana Rubčić, Kompolje 67A => 100,00 kuna
 38. Ob. Tomice Oreškovića, Kompolje 126 => 300,00 kuna
 39. Katarina i Tomica Fajdetić, Kompolje 78A => 1.000,00 kuna
 40. Marija Rožić, Kompolje 103 => 500,00 kuna
 41. Goran Jurković i obitelj, Korenica, J.Jovića 2 => 200,00 kuna
 42. Suzana Rubčić, Kompolje 87A => 100,00 kuna
 43. Tomica Kranjčević Vuk (za lamperiju) => 400,00 kuna
 44. Obitelj Garković, Kompolje 144 => 500,00 kuna
 45. Obitelj Kazda, Kompolje 156 => 500,00 kuna
 46. Željko Grčević, Kompolje 8 => 1.000,00 kuna
 47. Obitelj Dražena Maratovića, Kompolje 104 => 500,00 kuna
 48. Obitelj Tome Maratovića, Kompolje 143 => 600,00 kuna
 49. Obitelj Tomice Kranjčevića, Kompolje 93 => 500,00 kuna

Darovatelji za "Stipanju" (21. 8. 2011.)

(abecedni redoslijed)

 1. Banić Frane => 100 kn
 2. Banić Mile => 100 kn
 3. Barković Krešo => 50 kn
 4. Bilović Damir => 100 kn
 5. Bilović Mate => 100 kn
 6. Boljfetić Božo => 50 kn
 7. Boljfetić Lucija => 40 kn
 8. Boljfetić Zoran => 50 kn
 9. Burić Dragan => 50 kn
 10. Cvitković Mirjana => 60 kn
 11. Čapljak Predrag => 100 kn
 12. Degoricija Petar => 100 kn
 13. Dubravčić Jure => 100 kn
 14. Dubravčić Mirko => 50 kn
 15. Fajdetić Damir => 100 kn
 16. Fajdetić Ive => 50 kn
 17. Fajdetić Josip (Gušta) => 100 kn
 18. Fajdetić Jure (Stile) => 100 kn
 19. Fajdetić Kata (Tojina) => 50 kn
 20. Fajdetić Katarina => 100 kn
 21. Fajdetić Mile => 100 kn
 22. Fajdetić Tihomir => 100 kn
 23. Grčević Milan => 100 kn
 24. Ivanišević Jure => 100 kn
 25. Jurković Danijel => 100 kn
 26. Jurković Jure => 100 kn
 27. Jurković Slavko => 30 kn
 28. Katalinić Ivica (Žulj) => 50 kn
 29. Kazda-Garković Jadranka => 100 kn
 30. Kazda Marinko => 200 kn
 31. Kranjčević Dragan => 50 kn
 32. Kranjčević Dragan => 100 kn
 33. Kranjčević Joso => 100 kn
 34. Kranjčević Kruno => 50 kn
 35. Kranjčević Mirko => 100 kn
 36. Kranjčević Petar => 100 kn
 37. Kranjčević Petar (Peronije) => 100 kn
 38. Kranjčević Slavko => 50 kn
 39. Kranjčević Tomislav => 100 kn
 40. Kranjčević Zoran => 100 kn
 41. Kranjčević Zoran => 200 kn
 42. Maras Milan => 100 kn
 43. Maras Petar => 100 kn
 44. Maratović Anđelka => 100 kn
 45. Maratović Ivan => 50 kn
 46. Maratović Toma => 100 kn
 47. Marković Stjepan => 50 kn
 48. Marincel Tomica => 200 kn
 49. Marinić Marica => 100 kn
 50. Mudrovčić Zvonko => 50 kn
 51. Nikšić Anđelko => 100 kn
 52. Nikšić Boro => 100 kn
 53. Nikšić Dražen => 100 kn
 54. Nikšić Ivica => 100 kn
 55. Nikšić Jure => 100 kn
 56. Nikšić Zvonko => 100 kn
 57. Odorčić Ante => 50 kn
 58. Odorčić Ivan => 100 kn
 59. Odorčić Darko => 100 kn
 60. Odorčić Marija (Faćkova) => 100 kn
 61. Odorčić Tomica => 40 kn
 62. Odorčić Tona => 50 kn
 63. Orešković Jure => 100 kn
 64. Orešković Tome => 100 kn
 65. Perišić Dane => 70 kn
 66. Perišić Danijel => 50 kn
 67. Perišić Jure => 50 kn
 68. Perišić Mate => 50 kn
 69. Rožić Ivica => 50 kn
 70. Rožić Josip => 50 kn
 71. Rožić Marija => 100 kn
 72. Rožman Tomislava => 100 kn
 73. Rupčić Damir => 100 kn
 74. Rubčić Ive => 100 kn
 75. Šimunić Mirko => 100 kn
 76. Šimunović Jure => 50 kn
 77. Šimunović Mirko => 50 kn
 78. Tomljenović Petar => 100 kn
 79. Vukelić Darko => 200 kn
 80. N.N. => 100 kn
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>