Što su RELIKVIJE i čemu služe?

ŠTO NAMA ZNAČE "MOĆI" BL. MIROSLAVA BULEŠIĆA

Relikvije (lat. reliquiae "[posmrtni] ostatci; moći"). Čitavo tijelo, jedan njegov dio ili pak samo čestica nekog sveca ili blaženika čiji je kult od Crkve odobren. U širem smislu to su i predmeti koji su s tom osobom bili u uskoj vezi (odjeća) ili pak sredstva kojima su mučeni. Budući da se tim ostatcima pridaje čudotvorna moć, u slavenskim su jezicima dobili naziv moći.

Čuvanje "ostataka" mučenika datira još u doba katakomba, kada su mučenička tjelesa pohranjivali u arkosolije ili sarkofage. Praksa se ubrzo prenijela i izvan Rima. Kad su završili progoni kršćana, u nedostatku čitavih tjelesa, stavljali su se pojedini njegovi dijelovi u posebne kutije ("moćnik") i bili čašćeni kao da je tu čitavo tijelo. Kad je u vrijeme barbarskih provala bio otežan pristup mučeničkim tjelesima u sarkofazima izvan gradskih zidina (gdje su se najčešće nalazila groblja), počeli su - najprije u Rimu, a zatim i drugdje - tjelesa mučenika iz groblja extra muros ("izvan zidina") prenositi "intra muros" ("unutar zidina", tj. u grad) i u njihovu čast graditi posebne crkve. Takav se prijenos naziva "translacija". Ta je praksa nastavljena u svim krajevima Europe, a iz područja gdje nije bilo gradova relikvije su se prenosile u Rim. (Tako i Ivan Ravenjanin prenosi iz Ilirika pred dolaskom Slavena relikvije u Rim.)

Kako je od najranijih vrjemena u kršćanstvu uvedena praksa da se misa služi nad grobom mučenika, u doba kada "svježih" mučenika više nije bilo a crkve se sve više gradile, iz Rima su se u svaku novu crkvu slala isprva tjelesa, a zatim dijelovi, pa kasnije i samo čestice pojedinih mučenika koje bi se ugradile ispod oltara ili u oltar. Grob s moćima u ranom srednjem vijeku nalazio se redovito ispod podnožja oltara. Iz toga će nastati "konfesija", a kasnije "kripta". Potkraj XI. stoljeća sanduci s moćima počinju se smještati iza oltara, i to u zraku između oltara i zida apside, a nazivaju ih martyrium. Nešto kasnije moći prelaze u sklop stupića koji nose "menzu", od XV. stoljeća u sam oltar, pod "supedanej" ili u "stipes"; od Tridentskog pak koncila, potkraj XVI. stoljeća, prelaze u malu kamenu ploču na sredini "menze" (petra sacra).

Štovanje moći osobito je cvjetalo u XII. i XIII. stoljeću (na njima se često temeljilo čak i osnivanje gradova), što je izazvalo veliku potražnju, a time i "produkciju" moći, pa su se u nedostatku autentičnih često proizvodile lažne moći, a nerijetko i vrlo bizarne "moći", kao npr. pero s krila anđela Gabrijela ili ljestve koje je u snu vidio patrijarh Jakov. U to su doba moći bile vrijedan predmet trgovine i krađā, pa čak i malih ratova gradova između sebe za pojedine važnije moći.

Od Tridentskog koncila nadalje svaka relikvija mora imati tzv. autentiku, to jest potvrdu izdanu od viših crkvenih vlasti da je relikvija autentična. Zahvaljujući razumijevanju porečkoga i pulskoga biskupa mons. Dražena Kutleše, a posebno zauzimanju vlč. Ilije Jakovljevića, voditelja Postulature Bl. Miroslava Bulešića, mi smo za kameni oltar naše crkve u Kompolju dobili relikviju od Porečke i pulske biskupije s potvrdom da je autentična. Ponosimo se tim darom i Bogu zahvaljujemo što "u srcu crkve" imamo i autentičnog svjedoka Isusove ljubavi, koji je svojom temeljnom rečenicom: "Moja osveta je oprost!", svakom kršćaninu uzor za nasljedovanje odnosno svjedočenje Evanđelja poglavito u ljubavi prema neprijateljima.

(prema: "LEKSIKON ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva")

Što su RELIKVIJE i čemu služe?
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>